top of page
ThichThongPhuong1.jpg

Hòa Thượng

Thích Thông Phương

Hãy bấm vào các nút tròn dưới đây để nghe pháp

Quyển Sách Cần Nên Đọc - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 07 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 06 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 05 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 04 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 03 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 02 - HT. Thích Thông Phương

Tứ Thập Nhị Chương 01 - HT. Thích Thông Phương

Ý Nghĩa Bồ Đề Đạt Ma - HT. Thích Thông Phương

Bát Nhã Tâm Kinh 2 - HT. Thích Thông Phương

Bát Nhã Tâm Kinh 1 - HT. Thích Thông Phương

Xét Thấu Tình Chấp - HT. Thích Thông Phương

Tất Cả Đang Từ Giã Bạn - HT. Thích Thông Phương

Lối Vào Thiền - HT. Thích Thông Phương

Bỏ Đói Sáu Căn - HT. Thích Thông Phương

Sức Mạnh Của Tập Khí - HT. Thích Thông Phương

Coi Chừng Cái Tâm Trộm - HT. Thích Thông Phương

Ngã Ái Là Gì? - HT. Thích Thông Phương

Phiền Não Từ Đâu Có - HT. Thích Thông Phương

Lắng Nghe Ngôn Ngữ Của Pháp - HT. Thích Thông Phương

Lời Di Giáo Của Đức Thế Tôn - HT. Thích Thông Phương

Hãy Sống Sáng Suốt Có Trí Tuệ - HT. Thích Thông Phương

Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi - HT. Thích Thông Phương

Tự Tính Giác Ngộ Trong Mỗi Người - HT. Thích Thông Phương

Hãy Nhớ Cái Chết Đang Chờ Chúng Ta - HT. Thích Thông Phương

Chớ Tự Khinh Mình - HT. Thích Thông Phương

Coi Chừng Cái Tôi Ích Kỷ- HT. Thích Thông Phương

Đừng Xem Thường Nhân Quả - HT. Thích Thông Phương

Bài Học Về Hạnh Tùy Hỷ - HT. Thích Thông Phương

Ngôn Hạnh Người Xưa - HT. Thích Thông Phương

Tâm Là Gốc Tất Cả Các Pháp - HT. Thích Thông Phương

Tự Mình Làm Hòn Đảo Cho Chính Mình - HT. Thích Thông Phương

Sống Vui - HT. Thích Thông Phương

Nhập Bồ Tát Hạnh - HT. Thích Thông Phương

Bản Chất Của Thân - HT. Thích Thông Phương

Chớ Tin Tâm Mình - HT. Thích Thông Phương

Tập Nghĩ Tốt Cho Người - HT. Thích Thông Phương

Chết Là Gì - HT. Thích Thông Phương

Tu Tâm Xả - HT. Thích Thông Phương

Ý Nghĩa Cao Quý Của Sự Chân Thật - HT. Thích Thông Phương

Hạnh Nhẫn Nhục - HT. Thích Thông Phương

Tất Cả Chuyển Biến Để Trở Thành - HT. Thích Thông Phương

Thân Bệnh Và Tâm Bệnh - HT. Thích Thông Phương

Tâm Sanh Các Pháp Sanh - HT. Thích Thông Phương

Buổi Nói Chuyện Với Ni Giới - HT. Thích Thông Phương

Quyết Tâm Tiến Đạo - HT. Thích Thông Phương

Đưa Tâm Về Nhà - HT. Thích Thông Phương

Hạnh Tinh Tấn - HT. Thích Thông Phương

Thiền Sư Duy Tắc Phổ Thuyết - HT. Thích Thông Phương

Chân Lý Bình Đẳng - HT. Thích Thông Phương

Buổi Nói Chuyện Với Đoàn Linh Mục Châu Á - HT. Thích Thông Phương

Vô Thường Là Chân Lý Của Thế Gian - HT. Thích Thông Phương

Tai Hại Của Lòng Sân Hận - HT. Thích Thông Phương

Tất Cả Thế Gian Đều Tan Rã - HT. Thích Thông Phương

Chết Sống - HT. Thích Thông Phương

Hãy Ngu Đi - HT. Thích Thông Phương

Con Đường Không Có Thất Bại - HT. Thích Thông Phương

Từ Bỏ Tập Khí Chấp Ngã - HT. Thích Thông Phương

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page