top of page

ĐÊM TỌA THIỀN & KINH HÀNH MÙA VU LAN


Đạo Phật là Đạo hiếu hạnh, hạnh hiếu là hạnh Phật, nhân mùa Vu Lan và nhân dịp Khánh Tuế của Sư Ông, thiền sinh Phúc Đức sẽ tổ chức đêm tọa thiền kính dâng lên cúng dường Sư Ông, nguyện cho Ngài tứ đại nhu hòa, cửu trụ ta bà, lợi lạc quần sanh và cũng dâng lên cúng dường cha mẹ hiện tiền và nhiều đời nhiều kiếp.Chương trình Tọa Thiền & Kinh Hành tối Thứ Năm 3/9 cho đến Thứ Sáu 4/9/2020 như sau:


6.30pm - 7.00pm Thiền sinh tập trung

7.00pm - 7.30pm Tụng Kinh Vu Lan

8.00pm - 6.00am Tọa Thiền / Kinh Hành-Thời khóa tự do

41 views0 comments

Comments


Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page