top of page

DIỄN TỪ XÂY DỰNG TRƯỜNG THIỀN


Một ngôi trường Phật học Thiền đầu tiên của Tông Môn sẽ được xây dựng trong khuôn viên Tổ đình Thường Chiếu. Công trình đã được khởi công gồm 21 hạng mục dự trù xây dựng trong vòng 6 tháng và kinh phí ước tính khoảng 40 tỷ dồng Việt Nam.

'Đây là nơi sẽ đào luyện các bậc Long Tượng trong tương lai, nối nắm mạng mạch Tông Môn, tiếp nối thắp sáng mãi ngọn đèn Phật Tổ, lợi lạc quần sanh'. (Trích từ đạo từ của TT T Tâm Hạnh Phó ban Quản Trị Thiền Phái).


16 views0 comments

Comentários


Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page