top of page

TỔNG KẾT GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN CHÁY RỪNG VÀ HẠN HÁN


Chương trình gây quỹ cho các nạn nhân của nạn hạn hán và cháy rừng đã kết thúc. 

Số tiền quyên góp được từ trong và ngoài nước  & phục vụ thức ăn chay tổng cộng là $ 25409

Chúng con xin chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni và Thiền sinh thiền Phái Trúc Lâm trong cũng như ngoài nước cùng những bạn bè gần xa và gia đình đã hết lòng hỗ trợ chúng con dưới nhiều hình thức cho việc gây quỹ được thành công tốt đẹp.

Tất cả số tiền quyên góp đã được trao cho hội Rotary Liverpool West vào tối thứ ba 11.2.2020.

Xin kính chuyển bản tin của Rotary Liverpool West  và một số hình ảnh của chương trình gây quỹ


27 views0 comments

Comentarios


Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page