Albums Hình Ảnh

Hãy bấm vào những hình dưới đây để xem hình trong mỗi album
Khóa Tu Sydney - 11/2020
Album hình ảnh Khóa Tu 2020
Khóa Tu Milson - 10/2019
Tặng Trang Bị Y Tế Chống Covid 19 đến Cộng Đồng SudaB
Gây Quỹ Cứu Nạn Hạn Hán, Cháy Rừng
Khóa Tu - Milson 2018
Giỗ Tổ TS Chân Nguyên
Show More
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.

Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức   |  56 Pringle Avenue, Bankstown NSW 2200, Australia   |  truclamphucduc.gmail.com