top of page

Thượng Tọa

Thích Tâm Hạnh

Hãy bấm vào nút đọc sách dưới đây để đọc Bài Pháp
thichtamhanh2.jpg

Đều Từ Cái Nhìn - TT. Thích Tâm Hạnh

Mùa Phật Đản An Lành Trước Mùa Dịch- TT. Thích Tâm Hạnh

Con Người Cần Gì- TT. Thích Tâm Hạnh

Năm Pháp Tiến Đạo - TT. Thích Tâm Hạnh

Tốt Hơn Cho Mình - TT. Thích Tâm Hạnh

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page