top of page
Ni Sư Thuần Tuệ thăm TĐ Trúc Lâm Phúc Đức 05/2022
Hãy bấm vào mũi tên trên hình bên phải để xem hình kế.
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page