top of page

PHÁP THOẠI KHÓA TU 2 NGÀY - THÁNG 08/2023

Thiền Huấn "Trong Cây Sẵn Có Lửa"

Thứ Bảy 26/08/2023

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page