Hòa Thượng

Thích Thanh Từ

Hãy bấm vào nút đọc sách dưới đây để đọc Bài Pháp
ThichThanhTu1.jpg

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi (1997) - HT. Thích Thanh Từ

Hạnh Hiếu - HT. Thích Thanh Từ

Sống với 2 chữ tuỳ duyên - HT. Thích Thanh Từ

Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập - HT. Thích Thanh Từ

Giác ngộ và giải thoát - HT. Thích Thanh Từ

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.