top of page

THEO DẤU TỔ SƯ

Thiền Phái Trúc Lâm - Nhóm Thiền Sinh Việt Nam tại Úc Châu

Kỷ Niệm Chuyến Hành Hương tháng 3 năm 2018.

Mời quý anh chị bấm vào đây để xem chi tiết hoặc download gồm hơn 60 trang các bài chia sẻ kèm với hình ảnh.

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page