top of page

Ni Sư Thuần Tuệ - Trụ Trì TV Diệu Nhân thăm

Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức - Tháng 5/2022

• PHÁP THOẠI NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN

• VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT CÙNG NI SƯ

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page