top of page

Hòa Thượng

Thích Thông Phương

Hãy bấm vào nút đọc sách dưới đây để đọc Bài Pháp
ThichThongPhuong1.jpg

Thực Tập Chuyển Hóa - HT. Thích Thông Phương

Định Nghiệp Và Bất Định Nghiệp - HT. Thích Thông Phương

Thực Hành Lòng Từ Bi - HT. Thích Thông Phương

Thực Chứng - HT. Thích Thông Phương

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page