top of page

SINH HOẠT, LIÊN LẠC

Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức

• Cơ duyên hình thành

Trong khi thiền đường Vô Ưu xây cất, một số thiền sinh không có nơi sinh hoạt, nên đạo hữu Trí Phát và Chơn Hỷ đã phát tâm cho sử dụng ngôi nhà toạ lạc tại số 56 Pringle Ave Bankstown làm nơi sinh hoạt.

Ngày 3 tháng 4 dương lịch năm 2010 quý Thầy Thích Thông Chiếu, Thích Thông Tướng, Thích Thông Nhã cùng quý Cô Thích Nữ Trí Định, Thích Nữ Huệ Căn và Thích Nữ Tâm Thanh đã từ bi đến làm lễ An Vị Tôn Tượng Phật cho ngôi nhà này và nó trở thành thiền đường từ đó.

• Danh hiệu

Tháng 12/2011 thiền đường được Hoà Thượng Trúc Lâm đặt tên là Phúc Đức

• Tu Tập

- Mỗi tuần thiền sinh đến sinh hoạt từ 7 giờ chiều thứ bảy cho đến 4 giờ chiều chủ nhật
- Thiền đường tổ chức 3 đến 4 khoá tu học ngắn hạn 2 đến 3 ngày mỗi năm.
- Nếu đủ duyên thiền sinh có thể đăng ký nhập thất ngắn hạn.

 

• Cơ sở vật chất hiện tại

Diện tích đất khoảng 1200m vuông. Thiền đường hiện có: 1 Chánh Điện, 1 Thiền Đường, 1 Thiền Thất, 1 Tăng Phòng, 2 Phòng Nghỉ cho Phật Tử.

phucduc2.jpg
phucduc-a.jpg

Ban Điều Hành:

Trưởng chúng: Thanh Châu
 

Phó chúng: Tuệ Hạnh
 

Thủ quỹ: Chơn Đức
 

Thư ký: Minh Trí

Liên lạc: Phổ Khai Tuệ, Chơn Hỷ
 

Nhóm truyền thông:

  Như Thiện, Minh Trí

  Chơn Tâm Duyên, Chơn Như Nguyện

 

Liên Lạc Thiền Đường: Xin điền vào các ô dưới đây (tin nhắn sẽ được chuyển đi không hiện trên trang web).

Cám ơn.

Thời Khóa Sinh Hoạt Hàng Tuần

Thứ bảy

+ 19g Tụng Kinh Sám Hối
+ 19g45 – 21g15 Tọa thiền
+ 21g15 – 21g45 Xả thiền, Hồi hướng
+ 22g00 Chỉ tịnh

Chủ nhật

+ 4g00 Thức chúng
+ 4g30 Tọa thiền
+ 6g30 Xả thiền
+ 7g30 Tiểu thực
+ 8g00 Lao tác
+ 8g30 Tụng Kinh Sám Hối Sáu Căn
+ 9g15 Tọa thiền

+ 10g15 Xả thiền

+ 11g00 Nghe Pháp

+ 12g00 Ngọ trai

+ 13g00 Chỉ tịnh

+ 14g00 Tọa thiền

+ 15g30 Xả thiền - Hồi hướng

+ 16g00 Hoàn mãn

Các Sinh Hoạt Khác

Hãy bấm vào các hình chữ nhật dưới đây để thưởng thức:
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page