top of page

Ngày Truyền Thống Thiền Phái Trúc Lâm Liên Bang Úc Châu

Hãy bấm vào các nút tròn dưới đây để nghe pháp

Ngày Truyền Thống Thiền Phái Trúc Lâm Liên Bang Úc Châu Lần Thứ Tư 2019

Ngày Truyền Thống Thiền Phái Trúc Lâm Úc Châu Lần Thứ Ba 2018 - Phần 2

Ngày Truyền Thống Thiền Phái Trúc Lâm Úc Châu Lần Thứ Ba 2018 - Phần 1

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page