top of page

Khóa Tu 7 Ngày Trở Về Chính Mình Lần Thứ 8

Liên Bang Úc Châu - Tháng 10/2023

Khai Mạc Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2023 - TT. Thích Tâm Hạnh

07/10/2023
Xin bấm vào hình dưới đây để xem dàn ý bài giảng , hoặc bấm vào mũi tên dưới đây để nghe bài giảng
Khai Mạc Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2023TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 37:07

Tham Vấn Khóa Tu Trở Về Chính Mình - TT. Thích Tâm Hạnh

08/10/2023
Xin bấm vào hình dưới đây để xem các câu hỏi, hoặc bấm vào mũi tên dưới đây để nghe giảng Pháp
Tham Vấn Khóa Tu Trở Về Chính MìnhTT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 45:20

Tham Vấn Thiền Bài 2 - TT. Thích Tâm Hạnh

08/10/2023
Xin bấm vào hình dưới đây để xem dàn ý bài giảng , hoặc bấm vào mũi tên dưới đây để nghe bài giảng Pháp
Tham Vấn Thiền Bài 2TT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 1:13:03

Trọng Tâm Việc Tu Hành - TT. Thích Tâm Hạnh

14/10/2023
Xin bấm vào hình dưới đây để xem dàn ý bài giảng , hoặc bấm vào mũi tên dưới đây để nghe bài giảng Pháp
Trọng Tâm Việc Tu HànhTT. Thích Tâm Hạnh
00:00 / 1:18:18

Tứ Như Ý Túc - TT. Thích Tâm Thuần

09/10/2023

Đại Tín Căn - Đức Tính của Người Tu Thiền
TT. Thích Khế Định

12/10/2023

Tham Vấn - TT. Thích Khế Định

12/10/2023

Chân Tâm Vô Niệm - HT. Thích Thông Không

13/10/2023

Tham Vấn - HT Thích Thông Không

13/10/2023

Pháp Thoại Khóa Tu Liên Bang Úc Châu - Ni Sư Hạnh Chiếu

11/10/2023
Pháp Thoại Khóa Tu Liên Bang Úc ChâuNi Sư Hạnh Chiếu
00:00 / 1:04:51
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page