top of page

Hòa Thượng

Thích Nhật Quang

Hãy bấm vào nút đọc sách dưới đây để đọc Bài Pháp
thichnhatquang.jpg

Tâm Xuân - HT. Thích Nhật Quang

Đạo Từ Của Bậc Minh Sư - HT. Thích Nhật Quang

Chiếc Áo Chân Thật - HT. Thích Nhật Quang

Hạnh Hiếu Trong Nhà Thiền - HT. Thích Nhật Quang

Khen Và Chê - HT. Thích Nhật Quang

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page