top of page

Khóa Tu Tháng 5/2021

• Vài hình ảnh Khóa Tu Tháng 5/2021 tại TĐ Ưu Đàm (Tây Úc) và TĐ Trúc Lâm Phúc Đức (Sydney)

Hãy bấm vào mũi tên trên hình bên phải để xem hình kế, hoặc mũi tên bên trái để xem lại hình vừa xem.
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page