top of page

PHÁP THOẠI KHÓA TU 2 NGÀY - THÁNG 06/2023

Những Bệnh Của Người Tu Thiền

Thứ Bảy 10/06/2023

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page