top of page

Pháp Thoại của Chư Tôn Đức Tăng Ni Thiền Phái Trúc Lâm

Hãy bấm vào các hình chữ nhật dưới đây:

Pháp Thoại trong Ngày Truyền Thống và Khóa Tu 7 Ngày Liên Bang Úc Châu

Hãy bấm vào các hình chữ nhật dưới đây:
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page