top of page

PHÁP THOẠI MÙA VU LAN

Niềm Tin trong Chơn Tâm Trực Thuyết

TT. Thích Thông Không

Thứ Bảy 06/08/2022

Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page