top of page
Bốn Lòng Tin Kiên Cố Trên Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát
TT. Thích Tâm Thuần - TV Trúc Lâm Sùng Phúc - Ngày 1/12/2020
Tham Vấn - Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2020
TT. Thích Tâm Thuần - TV Trúc Lâm Sùng Phúc - Ngày 1/12/2020
Để xem tất cả các Bài Pháp trong Ngày Truyền Thống và Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2020, xin bấm vào nút chữ nhật dưới đây: 
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
bottom of page