top of page

CÁO PHÓ - BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Kính báo đến Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

và Phật tử các đạo tràng trong và ngoài nước:166 views0 comments

Commentaires


Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page