top of page

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU 2 NGÀY TĐ TRÚC LÂM PHÚC ĐỨC

Khóa tu hai ngày đầu tiên của Liên Bang Úc Châu năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 20/03/2021 đến ngày Chủ Nhật 21/03/2021 tại Melbourne, Perth và Sydney nhân dịp Lễ Thái Tử xuất gia.


Ở Sydney khóa tu sẽ được tổ chức tại Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức. Xin xem thời khóa đính kèm.


334 views0 comments
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page