top of page

Chương Trình Ngày Truyền Thống và Khóa Tu 7 Ngày Liên Bang Úc Châu 2022

Để các thiền sinh tiện việc theo dõi thời khóa cũng như lịch giảng Pháp của quý Thầy.

Xin xem lịch đính kèm dưới đây:



807 views0 comments

Comments


Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page