top of page

Chương Trình Tu Học 2 Ngày 26-27/8/23

Để các thiền sinh tiện việc theo dõi thời khóa cũng như lịch giảng Pháp của quý Thầy.

Xin xem lịch đính kèm dưới đây:138 views0 comments
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
 
bottom of page