top of page
sentrang5.jpg

Sinh Hoạt - Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức

Hãy bấm vào các hình chữ nhật dưới đây:
Câu Chuyện Thiền (sắp ra)
Ghi Chú: Nếu dùng điện thoại cầm tay để xem. Xin vui lòng bấm vào ba dấu gạch ngang trên đầu trang Web, ngay phía dưới tên Thiền Đường để nghe các Bài Pháp cũng như xem các Albums Hình Ảnh.
bottom of page